ارزش سهام عدالت من (۲۸ تیرماه)

ارزش سهام عدالت، ۰.۴درصد کاهش یافت.

ارزش سهام عدالت من (۲۸ تیرماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز یکشنبه (۲۶ تیرماه)، ۰.۴درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۶۷۱هزار تومان، ۲۵ میلیون و ۷۶۲هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۶۹۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش هر یک از این سبدها به ترتیب به ۸ میلیون و ۲۰۳هزار تومان، ۱۵ میلیون و ۴۵۷هزار تومان و ۷ میلیون و ۶۰۱هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت

 

ارسال نظر

آخرین خبر ها