در ۲۰ دقیقه ابتدایی معاملات؛

شروع کم رمق معاملات بورس / شاخص کل مثبت می‌ماند؟

شاخص کل در ابتدای معاملات هر چند افزایش حدود ۹۸ واحدی را ثبت کرده است اما به نظر می‌رسد در صورت ادامه روند کنونی معاملات، شاخص کل امروز منفی شود.

شروع کم رمق معاملات بورس / شاخص کل مثبت می‌ماند؟

در ۲۰ دقیقه ابتدایی بازار، شاخص کل با افزایش حدود ۹۸واحدی همراه شده است، با این وجود در صورت ادامه روند کنونی معاملات، شاخص کل منفی خواهد شد.شستا با ۸۳ واحد بیش‌ترین تاثیر منفی را داشته و شبندر،‌مبین و بوعلی هم بیش‌ترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل داشته است.

شاخص هم‌وزن هم با افزایش ۲۰۷ واحدی همراه شده است.

شاخص فرابورس اما افت حدود ۱۳ واحدی را ثبت کرده که آرای و فغدیر بیش‌ترین تاثیر منفی را داشته‌اند.

01

02

ارسال نظر
ارسال نظر