در ابتدای معاملات امروز؛

شاخص کل سوار بر خودروسازان

شاخص کل در ابتدای معاملات امروز تحت تاثیر گروه خودرویی با افزایش همراه شد. خودرو، خزامیا و خساپا از سهم‌هایی بودند که در این ساعت از معاملات تاثیر مثبتی بر شاخص گذاشتند.

شاخص کل سوار بر خودروسازان

شاخص کل در دقایق ابتدایی بازار با افزایش همراه شد و به سطح یک میلیون و ۵۰۳ واحدی رسید. خودرو با ۱۱۵ واحد، وساپا با ۱۱۴ واحد و وامید با ۹۸ واحد بیش‌ترین تاثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند.خساپا و خزامیا از دیگر سهم‌های خودرویی بودند که تاثیر مثبت بر شاخص را ثبت کردند.

شاخص هم‌وزن هم با افزایش ۷۸۱ واحدی همراه شد و بر روی سطح ۴۱۹ هزار و ۱۴۶ واحدی قرار گرفت.

شاخص فرابورس هم با افزایش بیش از ۵۳ واحدی تا سطح ۲۰هزار و ۲۴۹ واحدی پیش رفت. دماوند و زاگرس بیش‌ترین مثبت را در فرابورس داشتند

01

02

ارسال نظر

آخرین خبر ها