تحریریه اقتصادآنلاین
دیدگاه : ۰

حقیقی ها پس از هفت ماه، به خرید تمایل نشان دادند

بورس تهران در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌ ای که گذشت روی خوشی به سهامدارانش نشان داد و به مدد رشد قیمت‌ ها در بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌ ها و افزایش خوش‌بینی به احیای زودهنگام برجام، نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ ای ۲/ ۵ درصد افزایش ارتفاع داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، تحت چنین شرایطی سهامداران خرد که از ۲۷ هفته پیش تمایلی به حضور فعال در سمت خرید سهام نداشتند، بالاخره خودی نشان داده و خالص ورود ۳۶۰میلیارد‌تومانی را ثبت کردند.

عملکرد بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان در صنایع

در جریان دادوستدهای هفته سوم اسفندماه، از ۳۹ صنعت فعال بورسی، ۱۴ گروه میزبان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی جدیدی بودند. سهامدارانی که زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این صنایع را در هفته گذشته برای خرید مناسب ارزیابی کردند. در صدر این گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، صنعت محصولات شیمیایی خودنمایی می‌کرد.

این صنعت با محوریت نماد «شپدیس» در مجموع هفته شاهد انتقال سهامی به ارزش ۲۵۹ ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و ۲۹۰‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در ادامه نوبت به پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا در رتبه دوم لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار گیرند.

این گروه معاملات هفتگی خود را با خالص خرید ۱۲۱ ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و ۷۹۴‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پایان رساند. دو گروه کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور فلزات اساسی و کانه‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی نیز مورد‌توجه سهامداران خرد قرارگرفتند تا به ترتیب با ورود ۹۱ و ۵۱ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی همراه شوند.

رشد بهای نفت و فلزات به سبب اعمال ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید بر واردات از روسیه توسط غربی‌‌‌‌‌‌‌‌ها مهم‌ترین عامل جذابیت سهام کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌محور برای سهامداران خرد بود، ضمن آنکه خوش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های برجامی سبب شد تا دو گروه خودرو و بانک نیز در لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای گیرند.

این دو صنعت در هفته‌ای که گذشت در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش ۴۸ میلیارد‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن‌‌‌‌‌‌‌‌سوی بازار اما ۲۵ صنعت همچنان با خروج این دسته از بازیگران بورسی مواجه شدند. در صدر آنها اما دارویی‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار داشتند که با انتقال سهامی به ارزش ۵۳ ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و ۲۶۰‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شدند. سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در شرایطی مشابه خالص فروش ۲۴ ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و ۲۰۳‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی را تجربه کردند.

نگاهی به روزهای هفته

شنبه: معاملات هفته گذشته در حالی آغاز شد که شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل سهام ۳۸/ ۱درصد افزایش را تجربه کرد و همزمان نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز ۴۹/ ۰درصد رشد کرد. در این روز سهامی به ارزش ۱۵۳‌میلیارد و ۹۰۷ ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا شد. خوش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های برجامی سبب شد تا شاهد سه گروه موسوم به برجامی یعنی بانک، خودرو، حمل‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل در کانون توجه بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان حقیقی قرار گیرند.

آمارها نشان می‌دهد روز شنبه این سه صنعت در مجموع شاهد جذب ۱۸۱‌میلیارد و ۸۱۸‌میلیون‌تومان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ خرد به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های خود بودند. دو گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی نیز تحت‌تاثیر رشد قیمت‌های جهانی نفت و فلزات روز شنبه پرمخاطب بودند و به ترتیب خالص خرید ۵۰ و ۲۰ میلیارد‌تومانی سهامداران حقیقی را تجربه کردند.

پالایشگاهی‌ها اما شرایطی عکس را تجربه کردند و با خروج ۳۲‌میلیارد و ۶۹۴‌میلیون‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شدند. در این گروه «شتران» بیشترین خالص فروش سهامداران خرد را تجربه کرد، پس از آن نوبت به دارویی‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسید‌ تا شاهد انتقال سهامی به ارزش ۲۱‌میلیارد و ۳۲۵‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.

یکشنبه: در دومین روز کاری هفته قبل، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران ۸۳/ ۱درصد دیگر افزایش ارتفاع داد و نماگر هموزن نیز شاهد رشد ۸۵/ ۰‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی بود. روز یکشنبه موتور سوم صعود سهام نیز روشن شد، به این ترتیب در کنار پابرجا بودن دو محرک قیمـت‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی و خوش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های برجامی، روز یکشنبه پارلمان‌‌‌‌‌‌‌‌نشین‌‌‌‌‌‌‌‌ها با رای مثبت به حذف دلار۴۲۰۰، سومین محرک را در اختیار بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها گذاشتند تا شاهد تحرکات جدی تقاضا در صنایع درگیر با این ارز باشیم.

به این ترتیب در دومین روز کاری هفته، سهامی به ارزش ۳۲۱‌میلیارد و ۸۹۸‌میلیون‌تومان به پرتفوی سهامداران خرد افزوده شد که بیشترین خالص خرید این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان از ۱۵ آبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سال‌جاری بود.

در این روز در مقابل خروج سهامداران خرد از ۱۹ صنعت، ۲۰ گروه در لیست ورود حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند. پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها رتبه نخست خالص خرید مثبت سهامداران خرد را به ارزش ۸۷‌میلیارد و ۷۹۴‌میلیون‌تومان در اختیار گرفتند و در ادامه نوبت به چهار گروه کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌محور فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، کانه فلزی و چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی رسید.

دو گروه زراعت و مواد دارویی نیز به واسطه موافقت مجلس با حذف دلار ۴۲۰۰، پرتقاضا ظاهر شدند و در مجموع ورود حدود ۱۵میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها را تجربه کردند. در آن‌سوی بازار اما بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد از گروه حمل‌ونقل به میزان ۱۱‌میلیارد و ۶۴۵‌میلیون‌تومان رقم خورد و پس از آن نوبت به ‌دستگاه‌های برقی با جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۴/ ۷‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی رسید.

دوشنبه: در میانه هفته گذشته، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران به صعود خود برای سومین روز متوالی ادامه داد و رشد ۵۴/ ۱درصدی را تجربه کرد.

نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز ۸۴/ ۰درصد دیگر افزایش ارتفاع داد تا برای ششمین روز پیاپی سبز باشد. بازگشایی سبز بازارهای جهانی خونی تازه در رگ‌‌‌‌‌‌‌‌های بورس تزریق کرد و با صعود بهای طلای‌سیاه به سطوح بالاتر از ۱۳۰ دلار بر هر بشکه، پتروپالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها پرتقاضا ظاهر شدند.

در مجموع روز دوشنبه ۱۵۱‌میلیارد و ۲۷۶‌میلیون‌تومان سرمایه خرد دیگر جذب معاملات سهام شد اما در مقابل خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در ۱۴ گروه، ۲۵ صنعت با خروج این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان مواجه شدند.

در صدر لیست ورود حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها همان‌طور که اشاره شد دو گروه محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی جای گرفتند که به ترتیب شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۶۸ و ۱۳۸ میلیارد‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند، پس از آن نیز کانه‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی بیشترین ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد را تجربه کردند.

در آن‌سوی بازار اما سه صنعت برجامی بانک، خودرو و حمل‌ونقل بیشترین خروج سهامداران حقیقی را تجربه کردند. افزایش نگرانی‌های برجامی و گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهامداران مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌بر اینکه واکنش روسیه به تحریم می‌تواند در مسیر توافق ایران با قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی و احیای برجام خلل ایجاد کند، سبب شد تا این سه گروه در مجموع با خالص خروج ۱۳۰ میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شوند.

سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه: پس از سه روز رشد متوالی و افزایش حدود ۵‌درصدی شاخص کل، فعال‌شدن موج جدید شناسایی سود و بازگشت آرامش به بازارهای جهانی سبب شد تا مسیر نماگرهای بورسی تغییر کند. در این روز شاخص‌کل ۴۷/ ۰درصد افت کرد و نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز ۶۴/ ۰‌درصد عقب‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی کرد.

از این رو حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز خالص خروج مثبتی را رقم زدند. روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه سهامی به ارزش ۲۸۶ میلیارد‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جا شد و تنها ۶ صنعت در لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند، در مقابل اما شاهد خروج این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران از ۳۱گروه بودیم. در صدر این لیست خروجی نام صنایعی همچون فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، بانک، محصولات شیمیایی و خودرو به چشم می‌خورد که در روزهای قبل با بیشترین ورود سرمایه خرد همراه شده بودند.

چهارشنبه: در پایان هفته گذشته ورق بورس دوباره برگشت و شاهد صعود ۸۸/ ۰شاخص‌کل بورس تهران بودیم. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز ۶۹/ ۰درصد افزایش ارتفاع داد. تحت این شرایط سهامداران حقیقی هرچند کم‌‌‌‌‌‌‌‌مقدار اما خالص خرید مثبتی را رقم زدند و ۱۹ میلیارد‌تومان سرمایه وارد گردونه معاملات سهام کردند.

خودرو و بانک روز چهارشنبه مجددا به لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها برگشتند و در مجموع شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۳۶ میلیارد‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند، در مقابل اما دارو و سیمان با بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد به ترتیب به میزان ۳/ ۸ و ۲/ ۶میلیارد‌تومان مواجه شدند.

منبع: دنیای اقتصاد
این مطلب برایم مفید است
۰ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها