اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

ارزش سهام عدالت من (٣ اسفندماه)

ارزش سهام عدالت، ٠.٧درصد افزایش یافت.

ارزش سهام عدالت من (٣ اسفندماه)

به گزارش اقتصادآنلاین‌؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ٠.٧درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵٣٢هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٢ میلیون و ١٣٩هزار تومان، ٢٢ میلیون و ٨۶٧هزار تومان و ١١ میلیون و ٢۵٢هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ٧ میلیون و ٢٨٣هزار تومان رسیده است.

سهام عدالت سوم اسفند

ارسال نظر

آخرین خبر ها