اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

گزارش بورس ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰

تحلیل و تشریح وقایع روز بورس و بازار سهام در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰ را در صوت زیر می شنوید.

ارسال نظر