کلید تامین مالی مسکن در دست بورس است؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: میزان تمایل سهامدارن به استقبال از صندوق زمین و ساختمان به وضعیت بورس ربطی ندارد، بلکه به فرد متولی مربوط است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه در رابطه با روش های تامین مالی بخش مسکن از بازار سرمایه گفت: مخاطب بخش زمین و ساختمان در بازار سرمایه با مخاطب سهام متفاوت است، اگر بخواهیم و بتوانیم  تامین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری مسکن را  از  بازار سرمایه انجام دهیم، باید بگوییم که در این شرایط  بورس یک مکانیزم شفاف برای خرید و فروش در این امر محسوب می شود.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: صندوق زمین و ساختمان می تواند برای کسانی که خرید و فروش ملک برایشان جذاب است، اما توان سرمایه گذاری مستقیم در ملک را ندارند مناسب باشد، ولی این اطمینان باید ایجاد شود که هر کسی که از بازار‌های مالی تامین مالی می‌کند باید ارزشی خلق کند و این ارزش خلق شده را با سرمایه گذاران سهیم شود. مسئله‌ای که در حوزه تامین مالی دولت نداریم، چرا که دولت پول را از بازار سرمایه  برمی‌داشت و آن را خرج  می‌کرد و در عوض آن ارزشی خلق نمی‌کرد.

وی در رابطه با امکان‌پذیر بودن تامین مالی بخش مسکن از بازار سرمایه با توجه به کاهش اعتماد عمومی به آن گفت: هر کسی که می‌خواهد از این بازار تامین مالی کند باید مشخص کند که چه ارزشی خلق می‌کند تا باعث شود جریان ورودی پول از خروجی آن بیشتر شود، در آن صورت هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. بنابراین سهامداران  با کلیت این ابزارها مشکلی ندارند و  جزییات آن که به چه صورتی پیاده خواهد شد، اهمیت دارد. اگر صندوق  زمین و ساختمان  درست پیاده شود می‌تواند منابع جدیدی را به بازار سرمایه جذب کند واگر بد پیاده شود همین منابع موجود را از بین می برد.

سوری به این پرسش که  آیا سهامدار‌ان حقیقی با این وضعیت بازار تمایلی به صندوق های زمین و ساختمان نشان می دهند؟ پاسخ داد: وضعیت بازار سرمایه  در این امر مطرح نیست و سرمایه‌گذاری بر روی ملک در کشور ما از مطلوبیت بالایی برخورد دار بوده و تفاوتی نمی‌کند که از چه طریقی  این امر صورت بگیرد، البته باید به این امر که بازار سرمایه کشور ما صندوق زمین و ساختمان فعال نداشته اشاره کنیم.

وی عنوان کرد: میزان تمایل سهامدارن به استقبال از  صندوق زمین و ساختمان  به  وضعیت بورس ربطی ندارد، بلکه به فرد یا ارگانی که قرار است این کار را انجام دهد مربوط می شود. اگر ارگان یا فردی که متولی این کار می شود، مورد اعتماد سهامداران  باشد می‌تواند سرمایه‌های  مردم را به سمت خود جمع کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به گفته ها فرض کنید  ابزاری در بازار سرمایه ایجاد شده که  متولی آن دولت است و چون مردم به دولت در  شرایط فعلی اعتماد ندارند، خریدار آن نیز نیستند و به این ابزار یعنی صندوق زمین یا ساختمان تمایلی نشان نمی دهند. در این شرایط اگر دولت  سایر صندوق های سرمایه‌گذاری را مکلف به خرید بکند در این صورت این ابزار به شکل مخربی در می آید، اما اگر ابزاری تعریف کنند که در حالت اختیار نیز جذاب باشد مناسب است و مورد اقبال مردم نیز قرار می‌گیرد. این امر برای تمامی ابزارها و حتی صندوق زمین و ساختمان نیز صادق است.

ارسال نظر