اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

گزارش بورس ۸آبان‌ماه ۱۴۰۰

تحلیل و تشریح وقایع روز بورس و بازار سهام در تاریخ ۸آبان‌ ۱۴۰۰ را در صوت زیر می شنوید.

ارسال نظر