اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

ارزش سهام عدالت من (٢٨ مهرماه)

ارزش سهام عدالت، ١.٨درصد کاهش یافت.

به گزارش اقتصادآنلاین؛  در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ١.٨درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٣ میلیون و ٢۵٩هزار تومان، ٢۴ میلیون و ٩٧۶هزار تومان و ١٢ میلیون و ٢٩٢هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ٧ میلیون و ٩۵۵هزار تومان رسیده است.

WhatsApp Image 2021-10-20 at 13.33.06

ارسال نظر