اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

کدال نگر ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ / افزایش نرخ شرکت های تولید برق

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند. افزایش سرمایه «فولاژ» و «خاهن»، افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب «تنوین»، مجمع عمومی عادی سالیانه «سفارس»، گزارش یک ماهه «پکویر» و «کگهر» و افزایش نرخ شرکت‌های تولید برق از مهم‌ترین اطلاعیه‌هایی است که در این گزارش بررسی می‌شود.

اقتصادآنلاین - سیده زینب رزم گیر؛ کدال‌نگر ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ به بررسی برخی از اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخته است.

افزایش سرمایه

«وتوشه»: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه از ثبت افزایش سرمایه ۲۲۰درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

«فولاژ»: شرکت فولاد آلیاژی ایران از ثبت افزایش سرمایه ۲۰درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

«خاهن»: شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران از ثبت افزایش سرمایه ۲۳۲درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد.

اطلاعیه

«کحافظ»: شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت به صورت میانگین از ۷۵۲,۲۸۵ریال به ۸۹۹,۷۱۱ریال افزایش یافت.

«تنوین»: شرکت تامین سرمایه نوین طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب از پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد کلوخه سنگ آهن شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان با سررسید یکسال از تاریخ انتشار (مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰) به مبلغ ۱۵۰میلیارد تومان خبر داد.

«حآفرین»: شرکت ریل پرداز نو آفرین، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از انعقاد قرارداد با شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا برای خرید ۱۲دستگاه لکوموتیو به مبلغ ۵,۵۶۹,۹۲۹ میلیون ریال خبر داد.

«تاپکیش»: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از انعقاد قرارداد فروش ۴۵۰۰۰ دستگاه کارتخوان با شرکت تجارت الکترونیک پارسیان خبر داد.

«کقزوی»: شرکت شیشه قزوین، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف نتایج برگزاری مزایده عمومی فروش یک باب ساختمان در تهران و دو دستگاه آرتمان مسکونی واقع در مشهد و ۱۷ هکتار زمین واقع در قزوین را اعلام کرد.

افزایش قیمت برقی‌ها

«بکهنوج»: شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از ۶۰۰ریال به ۶۴۲ریال افزایش یافت.

«وخارزم»: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب، از ابلاغ مصوبه اصلاح ضوابط بازار برق در خصوص افزایش سقف نرخ انرژی و کاهش قیمت نرخ نیروگاهی خبر داد.

«آبادا»: شرکت تولید نیروی برق آبادان طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از ۶۰۰ریال به ۶۴۲ریال افزایش یافت.

«بمپنا»: شرکت تولید برق عسلویه مپنا طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از ۶۰۰ریال به ۶۴۲ریال افزایش یافت.

«بپیوند»: شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از ۶۰۰ریال به ۶۴۲ریال افزایش یافت.

«بجهرم»: شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از ۶۰۰ریال به ۶۴۲ریال افزایش یافت.

«دماوند»: شرکت تولید نیروی برق دماوند، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از ۶۰۰ریال به ۶۴۲ریال افزایش یافت.

«بگیلان»: شرکت توسعه مسیر برق گیلان، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از ۶۰۰ریال به ۶۴۲ریال افزایش یافت.

«بزاگرس»: شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از ۶۰۰ریال به ۶۴۲ریال افزایش یافت.

«وهور»: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از ۶۰۰ریال به ۶۴۲ریال افزایش یافت.

«ونیرو»: شرکت سرمایه گذاری نیرو طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول این شرکت از ۶۰۰ریال به ۶۴۲ریال افزایش یافت.

اطلاعیه دعوت به مجامع

«بمیلا»: شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد، سهامداران را در تاریخ ۲۳خرداد به منظور انتخاب حسابرس و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دعوت کرد.

«سفارس»: شرکت سیمان فارس و خوزستان، سهامداران را در تاریخ ۳۰خرداد ماه به مجمع عمومی عادی سالیانه دعوت کرد. در این جلسه به استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیات‌ مدیره و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره پرداخته خواهد شد.

 «شپترو»: شرکت پتروشیمی آبادان سهامداران را در تاریخ ۲۵خرداد ماه به مجمع عمومی عادی سالیانه دعوت کرد. در این جلسه به استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیات‌ مدیره و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره پرداخته خواهد شد.

«وتوکا»: شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامداران را در تاریخ ۲۳خرداد به مجمع عمومی عادی سالیانه دعوت کرد. در این جلسه به استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره پرداخته خواهد شد.

«زدشت»: شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره سهامداران را در تاریخ ۲تیر به مجمع عمومی عادی سالیانه دعوت کرد. در این جلسه به استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره پرداخته خواهد شد.

گزارش‌های دوره‌ای

«خمهر»: شرکت مهرکام پارس گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را منتشر کرد. طبق این گزارش این شرکت در اردیبهشت ماه مبلغ ۱,۴۱۳,۱۹۵میلیون ریال فروش داشته است.

«کگهر»: شرکت سنگ آهن گهر زمین گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ را منتشر کرد. طبق این گزارش این شرکت در اردیبهشت ماه مبلغ ۱۸,۹۷۴,۰۵۹میلیون ریال فروش داشته است.

«حفاری»: شرکت حفاری شمال گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ را منتشر کرد. طبق این گزارش این شرکت در اردیبهشت ماه مبلغ ۱,۱۳۳,۱۸۲میلیون ریال درآمد کسب کرده است.

«کشرق»: شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ را منتشر کرد. طبق این گزارش این شرکت در اردیبهشت ماه مبلغ ۶۸,۵۸۸میلیون ریال فروش داشته است.

«پکویر»: شرکت کویر تایر گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ را منتشر کرد. طبق این گزارش این شرکت در اردیبهشت ماه مبلغ ۱,۸۱۹,۷۷۳میلیون ریال فروش داشته است.

«کپشیر»: شرکت پشم شیشه ایران اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را منتشر کرد. طبق این گزارش درآمدهای عملیاتی این شرکت ۵۹درصد، سود ناخالص ۵۰درصد افزایش و سود خالص هر سهم ۵۰درصد نسبت به دوره گذشته کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر