اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

عملکرد شرکت داده گستر عصر نوین زیر ذره بین / افزایش درآمد های‌وب در فروردین

طبق گزارش فروردین ماه شرکت داده گستر عصر نوین، مجموع درآمد این شرکت نسبت به اسفند ماه ۱۶درصد و نسبت به فروردین ماه سال گذشته ۱۱۲درصد افزایش یافته است.

اقتصاد‌آنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ شرکت داده گستر عصر نوین گزارش عملکرد فروردین ۱۴۰۰ را منتشر کرد. طبق این گزارش مجموع درآمد این شرکت نسبت به اسفند ماه ۱۶درصد و نسبت به فروردین ماه سال گذشته ۱۱۲درصد افزایش یافته است.

درآمد حاصل از فروش تجهیزات سمت مشترکین ۱۱۲درصد، درآمد حاصل از ارائه خدمات عمومی اجباری (USO) در مناطق روستایی پنج درصد، درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه FCP دو درصد، درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه TRUNK حدود ۴۱درصد نسبت به اسفند ۹۹ افزایش یافته است. همچنین درآمد ارزش افزوده ناشی از باشگاه‌های فرهنگی ورزشی که در اسفند ۹۹ صفر بود در فروردین ماه به ۵۰۰میلیون تومان رسید. از طرف دیگر درآمد حاصل از ارائه خدمات عمده فروشی پروانه FWA و استفاده از امکانات توسط سایر شرکت های دارنده پروانه ۸۳درصد کاهش یافته و همچنین درآمد حاصل از ارائه خدمات IT و سود(زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها صفر بود.

های وب فروردین

بیشتر بخوانید
ارسال نظر