اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

نگاهی به پرتفوی سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین در فروردین ماه / ارزش بازاری تاپیکو چقدر کم شد؟

ارزش بازاری سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین در نخستین ماه سال ۱۴۰۰، به حدود ۱۱۲هزار و ۵۳۸میلیارد تومان رسید. همچنین این شرکت سرمایه‌گذاری جدیدی به ثبت نرساند.

اقتصاد آنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ در فروردین ماه سال ۱۴۰۰، ارزش بازاری سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با حدود هشت هزار و ۶۰میلیارد تومان کاهش به حدود ۱۱۲هزار و ۵۳۸میلیارد تومان رسید. کاهش سه هزار و ۱۸۸میلیارد تومانی ارزش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (از گروه محصولات شیمیایی)، بیشترین تاثیر را بر این افت داشت. همچنین شرکت پتروشیمی مارون با ۸۴۷میلیارد تومان افت و شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با کاهش ۶۴۲میلیاردی ارزش بازار، در رده‌های بعد قرار گرفتند.

در پایان فروردین ماه، مالکیت «تاپیکو » در صنعت محصولات شیمیایی، بیش از ۶۲درصد رقم خورد. به این ترتیب همچنان این صنعت بیشترین سهم از پرتفوی «تاپیکو» را به خود اختصاص داده است. 

گروه استخراج کانه‌های فلزی با حدود ۱۳درصد و گروه مواد و استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف با حدود ۱۱درصد در رتبه‌های بعدی مالکیت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین قرار دارند.

تاپیکو فروردین

بیشتر بخوانید
ارسال نظر