اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

شرکت بادپا نزد سازمان بورس درج شد

شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا در فهرست شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس، به عنوان ناشر اوراق بهادار درج شد.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا با شماره ۱۱۸۲۹ در فهرست شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس، به عنوان ناشر اوراق بهادار درج شد.

بر این اساس، طبق بند "ب" ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که اشاره دارد" معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آن ها حسب مورد امکان‌پذیر بوده و معاملات اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است، معاملات اوراق بهادار آن شرکت باید در یکی از بازارهای بورس و فرابورس صورت گیرد.

همچنین بر اساس بند "ت" همان قانون که اعلام می‌دارد سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها باید به گونه‌ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد و با عنایت به این که یکی از شرایط درج بعد از ثبت شرکت نزد سازمان سپرده کردن سهام شرکت نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجود است. بنابراین شرکت باید نسبت به دریافت امضای دیجیتال و سپرده کردن سهام خود نزد شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسوه وجوه اقدام کند.

خاطرنشان می‌سازد از تاریخ مذکور آن شرکت مشمول مقررات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مصوب این سازمان است و رعایت کلیه ضوابط بر عهده هیات‌مدیره آن شرکت است.

ارسال نظر