اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

کدال‌نگر ۳۱فروردین۱۴۰۰ / سود ۱۲۰۰درصدی شرکت توسعه و عمران امید

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند. افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی «کلر»، افشا اطلاعات با اهمیت «شبندر»، «غشوکو» و «خمحرکه» و افزایش قیمت محصولات شرکت‌های سیمانی و انتشار صورت‌های مالی «فارس»، «وامید» و «چخزر» از مهم‌ترین اطلاعیه‌هایی است که در این گزارش بررسی می‌شود.

اقتصادآنلاین - سیده زینب رزم گیر؛ کدال‌نگر ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ به بررسی برخی از اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخته است.

افزایش سرمایه

«وآذر»: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان، به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۹۰۰درصدی از محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته پیشنهاد داد.

«کلر»: شرکت کلر پارس از صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی از محل آورده نقدی خبر داد.

«ارفع»: شرکت آهن و فولاد ارفع، از ثبت افزایش سرمایه ۳۳درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی خبر داد.

«کطبس»: شرکت ذغالسنگ نگین طبس، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب، اعلام کرد هیات مدیره در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تصمیم گرفت نسبت به افزایش سرمایه به میزان ۶۰۰،۰۰۰میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی پس از تهیه گزارش توجیهی ، اخذ نظر بازرس و کسب مجوز ها اقدامات لازم صورت پذیرد.

«پکویر»: هیات مدیره شرکت کویر تایر، به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۲۰۰درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی پیشنهاد داد.

اطلاعیه‌ها

«بمپنا»: شرکت تولید برق عسلویه مپنا، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از تغییرات اساسی در قرارداد بیع متقابل احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خبر داد.

«اوان»: شرکت مبین وان کیش، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب، اعلام کرد شرکت مبین وان کیش در راستای افشای اطلاعات با اهمیت مندرج در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ با موضوع ایجاد کنسرسیومی جهت سرمایه گذاری در حوزه ICT، با هدایت و راهبری مبین وان کیش و سرمایه گذاری۱.۰۰۰ میلیارد ریال که ۲۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت ستارگان نوآوری داوین و ۴۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس و ۴۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت مبین وان کیش تامین خواهد شد.

«تمحرکه»: شرکت ماشین سازی نیرو محرکه، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از انعقاد قرار داد طراحی و ساخت اگزاست مناسب جهت جمع آوری بخارات مخازن ابتدای حط PT سالن رنگ متمرکز با شرکت پارس خودرو خبر داد. مبلغ این قرارداد ۱۰,۷۳۳میلیون ریال عنوان شده است. نحوه تسویه نیز به این شرح است: معادل ۴۰درصد کل قرار داد به عنوان قسط اول، ۲۰ درصد کل قرارداد پس از تحویل تجهیزات موضوع قرارداد در محل کارفرما و ۴۰ درصد مبلغ کل قرار داد پس از تحویل و نصب و راه اندازی.

«کقزوی»: شرکت شیشه قزوین، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب، از برگزاری مزایده عمومی فروش یک باب ساختمان در تهران و دو دستگاه آرتمان مسکونی واقع در مشهد و ۱۷ هکتار زمین واقع در قزوین خبر داد. همچنین این شرکت طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب قیمت شیشه جام فلوت و مشجر از ۴۹۸,۹۰۶ریال به ۶۳۸,۰۳۴ریال افزایش یافت.

«لابسا»: شرکت آبسال، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب قیمت کولر از ۵۴,۸۴۱,۵۵۶ریال به ۵۹,۷۷۷,۲۹۶ریال افزایش یافت.

«غشوکو»: شرکت شوکو پارس، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب قیمت عمده محصولات شرکت طبق لیست پیوست (پودر کیک ، پودر ژله ، شکلات صبحانه ، شکلات تیوپ ، اسمارت ، میکا، آدامس) از ۵,۷۵۲,۵۰۰ریال به ۷,۲۳۹,۵۰۰ریال افزایش یافت.

«شبندر»: شرکت پالایش نفت بندرعباس، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب، از تغییرات در ترکیب تولید/فروش محصولات خبر داد. به این ترتیب ترکیب پالایش ۳۲۰۰۰۰ بشکه نفت خام در روز به ترکیب پالایش ۳۵۰۰۰۰ بشکه نفت خام در روز تغییر پیدا کرد.

«خمحرکه»: شرکت صنعتی نیرو محرکه، شرکت شوکو پارس، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب قیمت گیربکس خانواده پژو از ۲۱,۶۸۸,۳۷۱ریال به ۲۶,۴۲۴,۸۵۸ریال افزایش یافت.

افزایش نرخ شرکت‌های سیمانی

«سرود»: شرکت سیمان شاهرود، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«ساراب»: شرکت سیمان داراب، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۹,۵۳۶ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«ساروم»: شرکت سیمان ارومیه، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول سیمان فله تیپ یک از ۲,۲۳۱,۶۳۲ریال به ۳,۱۲۴,۲۸۵ریال افزایش یافت.

«سشمال»: شرکت سیمان داراب، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«سمازن»: شرکت سیمان مازندران، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۹,۵۳۶ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«سخاش»: شرکت سیمان خاش، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۳,۳۷۹,۰۰۰ریال به ۴,۶۶۵,۲۰۰ریال افزایش یافت.

«ساروج»: شرکت بین المللی ساروج بوشهر، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«سصوفی»: شرکت کارخانجات سیمان صوفیان، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«سقاین»: شرکت سیمان قاین، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«سدشت»: شرکت صنایع سیمان دشتستان، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«سدور»: شرکت سیمان دورود، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«سخوز»: شرکت سیمان خوزستان، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«سبجنو»:شرکت سیمان بجنورد، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۳,۱۰۰,۰۰۰ریال به ۴,۲۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«سهگمت»: شرکت سیمان هگمتان، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«ساربیل»: شرکت سیمان آرتا اردبیل، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«سبهان»: شرکت سیمان بهبهان، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«ستران»: شرکت سیمان تهران، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«سیتا»: شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، اعلام کرد با توجه به اینکه عمده فعالیت این هلدینگ سرمایه گذاری در شرکت های تولید سیمان و محصولات وابسته می باشد، انتظار می رود قیمت های جدید انواع سیمان خاکستری منجر به افزایش درآمد و در نتیجه سودآوری قابل توجه شرکت‌های تابعه و متعاقباً سودآوری چشمگیر این هلدینگ گردد. شرکت های تحت کنترل این هلدینگ، سیمان فارس و خوزستان، سیمان ارومیه، سیمان صوفیان، سیمان قاین، سیمان شاهرود و سیمان زنجان است.

«سفارس»: شرکت سیمان فارس و خوزستان، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، اعلام کرد با توجه به اینکه عمده فعالیت این هلدینگ سرمایه گذاری در شرکت های تولید سیمان و محصولات وابسته می باشد، انتظار می رود قیمت های جدید انواع سیمان خاکستری منجر به افزایش درآمد و در نتیجه سودآوری قابل توجه شرکت‌های تابعه و متعاقباً سودآوری چشمگیر این هلدینگ گردد. شرکت های تحت کنترل این هلدینگ، شرکت سیمان آبیک، شرکت صنایع سیمان غرب، شرکت سیمان خزر، شرکت سیمان بجنورد، شرکت سیمان دورود، شرکت سیمان بهبهان، شرکت سیمان فارس، شرکت سیمان فارس نو، شرکت سیمان خوزستان، شرکت سیمان خاش و شرکت سیمان ساوه است.

«ساوه»: شرکت سیمان ساوه، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«سمتاز»: شرکت سیمان ممتازان کرمان، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۶۵۶,۱۹۳ریال به ۳,۷۰۹,۸۴ریال افزایش یافت. گفتنی است این قیمت‌ها به صورت میانگین محاسبه شده است.

«سبزوا»: شرکت سیمان لار سبزوار، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«سهرمز»: شرکت سیمان هرمزگان، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

«سباقر»: شرکت سیمان باقران، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. به این ترتیب نرخ محصول از ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال به ۳,۰۸۰,۰۰۰ریال افزایش یافت.

اطلاعیه دعوت به مجامع

«ساروم»: شرکت سیمان ارومیه، سهامداران را در تاریخ ۱۳اردیبهشت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دعوت کرد. در این جلسه به موارد استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره پرداخته خواهد شد.

«کاذر»: شرکت فرآورده های نسوز آذر، سهامداران را در تاریخ ۱۳اردیبهشت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دعوت کرد. در این جلسه به موارد استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره پرداخته خواهد شد.

«چخزر»: شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامداران را در تاریخ ۲۵اردیبهشت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دعوت کرد. در این جلسه به موارد استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره پرداخته خواهد شد.

«بسویچ»: شرکت پارس سویچ، سهامداران را در تاریخ ۹اردیبهشت به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه دعوت کرد.

«سرود»: شرکت سیمان شاهرود، سهامداران را در تاریخ ۱۱اردیبهشت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دعوت کرد. در این جلسه به موارد استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره پرداخته خواهد شد.

«شتوکا»: شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان، سهامداران را در تاریخ ۱۶اردیبهشت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دعوت کرد. در این جلسه به موارد استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره پرداخته خواهد شد.

گزارش‌های دوره‌ای

«سنیر»: شرکت سیمان سفید نی ریز، اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خود را منتشر کرد. طبق این گزارش درآمدهای عملیاتی ۱۲۶درصد، سود ناخالص ۱۶۹درصد و سود خالص هر سهم ۱۵۴درصد نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است.

«وامید»: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید، اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ خود را منتشر کرد. طبق این گزارش درآمدهای عملیاتی ۹۱درصد و سود خالص هر سهم ۱۷۷درصد نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است.

«سشرق»: شرکت سیمان شرق، اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خود را منتشر کرد. طبق این گزارش درآمدهای عملیاتی ۵۲درصد، سود ناخالص ۱۰۴درصد و سود خالص هر سهم ۳۷درصد نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است.

«شپدیس»: شرکت پتروشیمی پردیس، گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خود را منتشر کرد. طبق این گزارش فروش اسفندماه این شرکت ۱۸,۷۷۳,۳۹۲میلیون ریال بوده است.

«فارس»: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خود را منتشر کرد. طبق این گزارش درآمدهای عملیاتی ۳۴درصد و سود خالص هر سهم ۱۶درصد نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است.

«شیران»: شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خود را منتشر کرد. طبق این گزارش درآمدهای عملیاتی ۱۲۳درصد، سود ناخالص ۲۹۰درصد و سود خالص هر سهم ۱۷۸درصد نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است.

«چخزر»: شرکت صنایع چوب خزر کاسپین، اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خود را منتشر کرد. طبق این گزارش درآمدهای عملیاتی ۷۸درصد، سود ناخالص ۱۵۹درصد و سود خالص هر سهم ۶۳درصد نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است.

«ثامید»: شرکت توسعه و عمران امید، اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خود را منتشر کرد. طبق این گزارش درآمدهای عملیاتی ۶۳۳درصد، سود ناخالص ۷۰۳درصد و سود خالص هر سهم ۱۲۰۰درصد نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • شهاب ریگی
    ۰ ۰

    سیمان سخاش قیمت پایه کارخانه دوباره افزایش قیمت پیدا کرد به هر تن 5800000ریال