مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ابلاغ کرد؛

مصوبه افزایش حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در سهام

مصوبه هیات مدیره سازمان بورس مبنی بر افزایش حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام به مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابلاغ شد.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، مصوبه اخیر هیات مدیره سازمان بورس مبنی بر افزایش حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام  را ابلاغ کرد. مقرر شده است تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵درصد و حداکثر ۲۵درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند.

در این طرح عنوان شده است که صندوق‌های یاد شده ملزم هستند تا پایان اسفند ۱۴۰۰ نسبت به رعایت نصاب موضوع این مصوبه اقدام کنند که براساس آن تا پایان اسفندماه ۹۹ نسبت به افزایش حداقل سه واحد درصد در نصاب موضوع این مصوبه در مقایسه با وضعیت فعلی و تا میزان حداقل نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سرفصل یادشده اقدام کنند. همچنین تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ در هر فصل نسبت به افزایش سه واحد درصد در نصاب موضوع این مصوبه درمقایسه با وضعیت فعلی و تا میزان حداقل نصاب مجاز سرمایه گذاری در سرفصل یاد شده اقدام کنند.

به ازای هر یک واحد، درصد افزایش سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده در بورس تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سرفصل یاد شده ۲ واحد درصد از حداقل نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کسر می‌شود.

در این طرح به صندوق‌ها اختیار داده شد درخصوص توزیع حداقل ۲ درصد دارایی از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در پایان سال مالی جاری صندوق، تا یک سال پس از پایان سال مالی مذکور و متناسب با شرایط بازار تصمیم‌گیری کنند. همچنین مصوب شد که حداکثر میزان خرید اوراق دولتی به اندازه ۳۰درصد ارزش دارایی‌های درآمد ثابت صندوق‌ها درنظر گرفته شود.

photo_2021-03-02_16-31-21

بیشتر بخوانید
ارسال نظر