اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

کدال‌نگر ۹اسفند۱۳۹۹/وپارسی‌ها بی‌نصیب از فروش اپال

این گزارش به مرور اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال می‌پردازد و برخی از آن‌ها را بررسی و تفسیر می‌کند.

اقتصادآنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ کدال‌نگر ۹اسفند۱۳۹۹به بررسی برخی از اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخته است.

 افزایش سرمایه

«زشریف»: شرکت کشت و صنعت شریف آباد از ثبت افزایش سرمایه ۳۶۲درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد.

«کایتا»: شرکت ایتالران از ثبت افزایش سرمایه ۱۲۳درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی خبر داد.

اطلاعیه‌ها

«ولملت»: شرکت واسپاری ملت طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف اعلام کرد که سهامدار عمده این شرکت تغییر یافته و انتقال ۴۹۹,۷۶۵,۹۲۲سهم واسپاری ملت به ارزش ۷۲۴,۶۶۰,۵۸۶,۹۰۰ریال از شرکت گروه مالی ملت به شرکت بهساز مشارکت های ملت ( از شرکت های تابعه بانک ملت ) مطابق با تصویب نامه بانک ملت صورت پذیرفت .

«جوین»: شرکت کشت و صنعت جوین اعلام کرد نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ تعلیق می گردد. همچنین علت آن ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی عنوان شد.

«فنرژی»: شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب اعلام کرد نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰تعلیق می گردد. همچنین علت آن ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی عنوان شد.

«فخوز»: شرکت فولاد خوزستان طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب، مصوبه هیات مدیره در خصوص برنامه خرید سهام خزانه را منتشر کرد. در این اعلامیه تعداد سهام مدنظر برای خریداری ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ اعلام شد.

«توریل»: شرکت توکا ریل طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب، خبر از افزایش نرخ حمل ریلی توسط فولاد مبارکه برای این شرکت داد. همچنین اطلاعات تکمیلی در این خصوص را در گزارش های بعدی ارائه خواهد کرد.

«توریل»: شرکت توکا ریل اعلام کرد با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت دو روز کاری متوقف می گردد.

«وپارس»: بانک پارسیان اعلام کرد به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ تعلیق می گردد.

«تنوین»: شرکت تامین سرمایه نوین طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب، خبر از برگزاری مزایده و واگذاری ۵.۷۱درصد شرکت بیمه نوین (سهامی عام) بطور عمده و نقد از طریق عرضه در بازار فرابورس داد. 

«کترام»: شرکت تولیدی کاشی تکسرام طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، اعلام کرد نرخ فروش محصولات شرکت به میزان ۲۵ درصد از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ افزایش خواهد یافت . این افزایش نرخ بر درآمدهای عملیاتی پیش بینی شده جهت سال ۱۳۹۹ اثری نخواهد داشت و همچنین با عنایت به در دسترس نبودن ترکیب تولید و فروش در سال آینده ، اثر افزایش نرخ مذکور بر درآمدهای سال آِینده متعاقبا اعلام خواهد شد .

«ختراک»: شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۶۳,۰۰۰میلیون ریال به‌مبلغ ۹۱۳,۰۰۰میلیون ریال، تعداد ۳۳۴,۳۴۲,۰۹۶ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۵,۶۵۷,۹۰۴ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ است.

«ختراک»: شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف، اعلام کرد بر اساس توافق با مشتری عمده (شرکت تامین قطعات تراکتور سازی ایران) و تصویب هیات مدیره، نرخهای فروش محصولات ریخته چدنی فروش رفته این شرکت به مشتری فوق الذکر از اول دی ماه ۱۳۹۹، بطور میانگین به میزان ۴۵درصد افزایش می‌یابد. همچنین بر اساس توافق با شرکت موتورسازان تراکتور سازی ایران و تصویب هیات مدیره، نرخهای فروش محصولات ریخته چدنی فروش رفته این شرکت به مشتری فوق الذکر از اول مهر ماه ۱۳۹۹، بطور میانگین به میزان ۵۰درصد افزایش می یابد.

«کیمیاتک»: شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را منتشر کرد.

«وپارس»: بانک پارسیان طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب، اعلام کرد به دلیل قرارگیری سود فروش بخشی از اپال در بخش حقوق مالکانه ترازنامه این بانک، به سود انتهای سال بانک پارسیان از محل فروش اپال اضافه نخواهد شد.

«ثبهساز»: شرکت بهساز کاشانه تهران، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب خبر از برگزاری مزایده در ۶اسفند ماه داد. متقاضیان می توانندجهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ به محل شرکت ، واحد فروش مراجعه نمایند. همچنین بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ساعت۱۶خواهد بود.

«غشهداب»: شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب، اعلام کرد: 

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ تعداد ۵،۸۰۰،۰۰۰ سهام شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامی عام) به صندوق سرمایه گذاری و بازارگردانی سینا بهگزین جهت بازارگردانی منتقل گردید. ضمنا در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تعداد ۲،۵۰۰،۰۰۰ از سهام همین شرکت به ارزش خالص ۹۴،۳۷۵میلیون ریال، به بهای تمام شده ۲۸،۰۷۵میلیون ریال و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹تعداد۳،۰۰۰،۰۰۰ به ارزش خالص ۱۱۲،۰۳۳ میلیون ریال به صورت بلوکی به دو شخص حقیقی و به بهای تمام شده ۳۳،۶۹۰میلیون ریال به فروش رسید.

«ولیز»: شرکت لیزینگ ایران، طی افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب، اعلام کرد آگهی مزایده یک دستگاه از املاک تملیکی واقع در کرج ، کیانمهر در روزنامه اطلاعات و همشهری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ درج گردید. تاریخ بازدید از ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ است.

«وشهر»: بانک شهر طی افشا اطلاعات با امیت گروه ب، اعلام کرد در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی در نظر دارد تا ۱۱۰ رقبه از املاک مازاد برنیاز خود را طبق جدول و بشرح نشانی های درج شده در آگهی با وضع و شرایط موجود در مزایده عمومی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ با شرایط نقد ، نقد و اقساط از طریق اعطای تسهیلات به فروش رساند.

اطلاعیه دعوت به مجامع

«سشمال»: شرکت سیمان شمال خبر از لغو آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ داد. همچنین اعلام کرد با توجه به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد، تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات مشخص شده به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول می‌گردد.

«سایرا»: شرکت ایرانیت آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای ۲۰اسفند ماه را منتشر کرد. دستور جلسه این موارد خواهد بود: استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

«ثمسکن»: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس را برای ۲۰اسفند منتشر کرد. همچنین آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ را برای ۲۰ اسفند با صورت جلسه زیر منتشر کرد: استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر، موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره.

«وهور»: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ را برای ۲۰اسفند منتشر کرد. دستور جلسه به شرح زیر است: استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره.

«وبرق»: شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(برای استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره) و همینطور مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تصمیم‌گیری برای افزایش سرمایه را برای ۱۹اسفند ماه منتشر کرد.

گزارش‌های دوره‌ای

«خپارس»: شرکت پارس خودرو گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ را منتشر کرد. فروش این شرکت از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته ۳۰۸درصد رشد کرده است.

«قمرو»: شرکت قند مرودشت گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ را منتشر کرد. فروش این شرکت از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته ۱۰۳درصد رشد کرده است.

«تماوند»: شرکت تامین سرمایه دماوند، گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ را منتشر کرد. همچنین درآمد شناساسی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ را در مجموع ۸۵,۸۸۵میلیون ریال اعلام کرد.

«شرانل»: شرکت نفت ایرانول گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ را منتشر کرد. در این گزارش فروش دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ را ۴,۰۸۳,۶۸۰میلیون ریال اعلام کرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر