مدیر تسویه اوراق بهادار سپرده گذاری مرکزی خبر داد؛

آغاز فرآیند اعمال و تسویه اختیار فروش تبعی سررسید بهمن و اسفند۹۹

مدیر تسویه اوراق بهادار سپرده گذاری مرکزی، از آغاز فرآیند اعمال و تسویه اختیار فروش تبعی برای سررسید بهمن و اسفند ۹۹ خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سمات، هادی علی‌پور اعلام کرد: باتوجه به سررسید تاریخ اعمال اختیار فروش تبعی (با هدف حمایت از سهام) در بهمن و اسفند ۱۳۹۹، فرآیند اعمال و تسویه این اوراق آغاز شد.

وی افزود: فرآیند اعمال این اوراق بدین صورت است که کارگزاری‌های فعال در بورس و فرابورس درخواست اعمال را از مشتریان خود جمع‌آوری کرده و بعد از بررسی شرکت بورس تهران و یا شرکت فرابورس ایران درخواست اعمال برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال می‌شود و پس از بررسی درخواست اعمال توسط سمات و کنترل تعداد اوراق قابل اعمال و سهام پایه و به دست آمدن تعداد اوراق قابل اعمال ، محاسبات انجام شده و تسویه انجام می‌شود.

علی‌پور با بیان اینکه تسویه به دو روش نقدی و فیزیکی صورت می‌پذیرد، اظهار داشت: در تسویه فیزیکی، سهم پایه به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی توسط عرضه‌کننده خریداری می‌شود، اما  در تسویه نقدی، ما‌به‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید به صورت نقدی در صورت توافق طرفین به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی پرداخت می‌شود.

مدیر تسویه اوراق بهادار سپرده‌‌‌گذاری مرکزی گفت: نمادهای اختیار فروش تبعی که در پایان سال ۱۳۹۹ سررسید می‌شوند عبارتند از هترول۹۱۱، هکاوه ۹۱۱، همعاد۹۱۱، هخود ۹۱۱، هملت۹۱۱، هشفن ۹۱۱، هشیر ۹۱۱، هجم ۹۱۱، هصند ۹۱۱، هبهرن۹۱۲، هرانف۹۱۲، هنفت ۹۱۲، هپارس ۹۱۲، همپنا۹۱۲، هاباد۹۱۲، هفارس۹۱۲، هغدیر ۹۱۲، هبرکت ۹۱۲، وملل۹۹۱۲، هصادر۹۱۲ و ذوب تبعی ۹۹۱۲، که جمعا ۲۱ نماد می‌شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر