با حکم دادگاه به نفع بانک تجارت؛

مقام اول وصول مطالبات به وتجارت رسید

با توجه به حکم دادگاه معادل ۳۸.۵درصد از سهم بانک سرمایه به علت عدم ایفای تعهدات آن گروه به بانک تجارت منتقل شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، ارزش سهام در اختیار گرفته شده به میزان 38.5سهام (غیر مدیریتی) بانک سرمایه حدود ۱۰هزار میلیارد ریال (بدون احتساب ارزش کرسی‌های هیات مدیره) محاسبه شده است.

پس از پیگیری از طریق مراجع قضایی و برگزاری جلسات کارشناسی از آنجا که از سال۱۳۹۱ این مطالبات ایجاد شده سود مناسبی هم نصیب بانک تجارت شده است. 

بانک تجارت مذاکرات متعددی برای واگذاری این سهام با توجه به نوع فعالیت و سایر مقررات بالادستی آن خواهد داشت که ممکن است از این محل نیز عایدی مناسبی برای بانک تجارت به همراه داشته باشد.

در پی این اقدام بانک تجارت حدود ۱۰۰۰میلیارد ریال از ذخیره های مطالباتی خود را آزاد می‌کند. زیان های انباشته و عملیات بانک سرمایه به دلیل دارا بودن سهام غیر مدیریتی تاثیری در صورت‌های مالی بانک تجارت نخواهد داشت.

گفته می‌شود احتمالا بانک به دنبال جایگزینی سهام ارزشمند دیگری از گروه ریخته‌گران به جای بانک سرمایه باشد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر