اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

تحرکات روزانه صندوق‌های قابل معامله/ صندوق‌های درآمد ثابت کانون توجه حقیقی‌ها

امروز ۱۶۳میلیارد تومان دارا یکم و ۱۵۴میلیارد تومان دارا دوم خرید و فروش شد، معاملات صندوق‌های قابل معامله به هزار و ۳۵میلیارد تومان رسید و مازاد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی در این صندوق‌ها ۱۲۹میلیارد تومان بود.

اقتصاد آنلاینامیر مهدی زاده؛ صندوق با درآمد ثابت کمند (کمند) بیشترین معاملات روز جاری را به خود اختصاص داد و بعد از آن صندوق اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد) بود که دومین صندوق پرمعامله لقب گرفت. صندوق واسطه‌گری مالی یکم (دارا یکم) نیز در جایگاه سوم بیشترین ارزش معاملات صندوق‌های ETF قرار گرفت.

حقیقی‌ها معادل ۷۰میلیارد تومان واحدهای صندوق «کمند» را از حقوقی‌ها خریدند (۳۲درصد از معاملات صندوق) و اشخاص حقوقی نیز بخشی از مالکیت صندوق با درآمد ثابت کیان (کیان) را به ارزش هشت میلیارد تومان به نفع خود تصاحب کردند (۲۰درصد معاملات).

هیچ یک از دارندگان صندوق سرمایه گذاری در سهام رشد دارایی خود را ندیدند ولی در طرف دیگر مالکان صندوق امین تدبیرگران فردا (الماس) با زیان ۵.۸درصدی بیشترین افت قیمت را تجربه کردند. هیجانات امروز همچنین باعث شد که بیشترین نوسان قیمت (۹درصد) در رابطه با صندوق آرمان آتیه درخشان مس (آتیمس) در تابلو معاملات نقش ببندد.

دو صندوق واسطه‌گری مالی و پالایشی یکم روی هم سهم ۳۰درصدی از خرید و فروش‌های صندوق‌های قابل معامله و همچنین حدود چهار میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتند.

کل ارزش معاملات صندوق‌های معامله‌پذیر در نهایت به رقم هزار و ۳۵میلیارد تومان رسید و ورود پول حقیقی ۱۲۹میلیارد تومان شد. لازم به ذکر است گردش بازار سهام در حدود ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان و مقدار خروج پول حقیقی بیش از هزار و ۴۰۰میلیارد تومان بوده است.

تحرکات روزانه صندوق‌ها 99.10.13

نوسان روزانه صندوق‌ها 99.10.13

بیشتر بخوانید
ارسال نظر