اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/ فملی آبروداری کرد

افراد حقیقی امروز بیش از ۱۸۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند که بیشترین ورود پول حقیقی به بورس یا فرابورس مربوط به گروه فلزات اساسی و همچنین سهام ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ بود.

اقتصاد آنلاین – امیر مهدی زاده؛ حقیقی‌ها امروز حدود ۱۹۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۱۷هزار و ۶۸۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۸درصد یعنی ۱۵هزار و ۵۸۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان یک درصد از کل معاملات شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «مواد و محصولات دارویی» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «خودرو و ساخت قطعات» و «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

سه نماد «فملی»، «برکت» و «وبصادر» لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به «خودرو»، «فولاد» و «وغدیر» معطوف بود.

مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ معادل ۱۸۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی ایران‌ خودرو با برتری ۱۰۰میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۳۹نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۴۱نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول هزار و ۱۴۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۹۴۰میلیارد تومان بود.

تغییر مالکیت صنایع در بازار سهام 99.09.18

تغییر مالکیت سهام 99.09.18

بیشتر بخوانید
ارسال نظر