کد خبر 459418

افزایش ۲۱۶درصدی متوسط حقوق و مزایا

متوسط حقوق و مزایا در دولت های یازدهم و دوازدهم ۲۱۶درصد افزایش یافت.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری