مقایسه دستمزد یک کارگر با یک فوتبالیست

عکس منتشر شده از مقایسه دستمزد یک کارگر با یک فوتبالیست بازتاب گسترده‌ای داشته است.

دستمزد

ارسال نظر
ارسال نظر