تحریریه اقتصادآنلاین
دیدگاه : ۰
بر اساس گزارش بانک مرکزی؛

قیمت مسکن در تهران به ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید / افزایش ۱۸۰ درصدی حجم معاملات

بر اساس گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران به بیش از ۳۲ میلیون و ۹۳۶ هزار تومان رسید که حاکی از رشد ۱.۱ درصدی نسبت به آذر ماه است. مقایسه میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که در این مدت افزایش قیمت مسکن افزایش ۲۰.۳ درصدی را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که تورم نقطه به نقطه در دی ماه بر اساس گزارش بانک مرکزی برابر با ۳۵.۹ درصد بوده‌است؛ به بیان دیگر رشد قیمت مسکن در شهر تهران کم‌تر از تورم بوده‌است.

به گزارش اقتصادآنلاین، تعداد معاملات ثبت شده در بنگاه‌های ملکی نیز در دی ماه برابر با ۹۸۱۶ واحد بوده‌ که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش ۱۷۹.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

قیمت مسکن در تهران به ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید / افزایش ۱۸۰ درصدی حجم معاملات

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران به تفکیک عمر بنا در دی ماه حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال با سهم ۳۳.۶ درصد بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌است.

قیمت مسکن در تهران به ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید / افزایش ۱۸۰ درصدی حجم معاملات

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق شهر تهران در ماه امسال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۸ درصدی از کل معاملات بیش‌ترین تعداد قرارداد مبایعه نامه را به خود اختصاص داده‌است. همچنین مناطق ۱۰ و ۴ به ترتیب با ختصاص سهم ۱۰ و ۸.۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

قیمت مسکن در تهران به ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید / افزایش ۱۸۰ درصدی حجم معاملات

بیش‌ترین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی شهر تهران معادل ۷۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان مربوط به منطقه یک و کم‌ترین آن با ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

قیمت مسکن در تهران به ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید / افزایش ۱۸۰ درصدی حجم معاملات

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، سهمی معادل ۵۸.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین ۴۸.۹ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از دو میلیارد تومان اختصاص داشته است.

قیمت مسکن در تهران به ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید / افزایش ۱۸۰ درصدی حجم معاملات

این مطلب برایم مفید است
۹ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها