کد خبر 583502
اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

سایه سنگین کرونا بر اشتغال زنان

هرچند به نظر می‌رسید سال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی ها، تعداد بیکاران بیش از سال ۱۴۰۰ باشد اما در مورد زنان این قضیه برعکس بوده و بیشترین بیکاری برای زنان در بهار ۱۴۰۰ اتفاق افتاده است.

اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛  بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با وجود آنکه بیمه بیکاری مردان در بهار ۱۴۰۰، ۱.۱ درصد کمتر شده، بیمه بیکار زنان در این مدت ۲۷.۴ درصد بیشتر شده است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب اشتغال زنان در این فصل است.

در بهار سال ۹۹ یعنی نخستین بهاری که با کرونا درگیر شدیم، تعداد بیمه شده‌ها در مجموع ۸ هزار نفر ریزش کرد و به ۱۴.۱ میلیون نفر رسید. اما در بهار امسال وضعیت اشتغال بهتر شد و تعداد بیمه شده‌ها به ۱۴.۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرد.

در بهار ۹۹، تعداد بیمه شدگان مرد نسبت به بهار ۹۸ حدود ۱۲ هزار نفر کاهش یافت و به حدود ۱۱.۴ میلیون نفر رسید اما در بهار ۱۴۰۰ این رقم افزایش یافته و به حدود ۱۲ میلیون رسیده است. این در حالی است که تعداد بیمه شدگان زن در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ افزایش حدود ۵ هزار نفری داشته و به ۲.۷ میلیون نفر رسید. این رقم در بهار ۱۴۰۰ نیز همچنان افزایش یافت و به ۲.۸ میلیون نفر رسید که علت اصلی آن افزایش توام تعداد استفاده‌کنندگان از بیمه اجباری و بیمه بیکاری بوده است. این در حالی است که در فصل بهار ۱۴۰۰ تعداد مردان مشمول بیمه بیکاری کاهش یافته ولی تعداد مردان مشمول بیمه اجباری با افزایش همراه بوده است.

در بهار ۱۴۰۰ در میان بیمه شدگان اصلی حدود ۲۰۱ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند که از این تعداد ۱۳۶ هزار نفر مردان و ۶۵ هزار نفر زنان هستند. نکته قابل توجه این است که تعداد مردان تحت پوشش بیمه بیکاری نسبت به بهار ۹۹ حدود ۱.۱ درصد کاهش داشته در حالی که تعداد زنان استفاده‌کننده از بیمه بیکاری ۲۷.۴ درصد افزایش یافته است. افزایش ۱۱.۲ درصدی تعداد بیکاران زن و کاهش ۱۵ درصدی بیکاران مرد در بهار ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته نیز شاهد بر افزایش مشمولان زن بیمه بیکاری در مقابل کاهش مشمولان مردن بیمه بیکاری است.

112222

ارسال نظر