کد خبر 581987
اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه ‌گذاری فاینتک برای هفته اول آذر

شرکت مشاور سرمایه‌ گذاری فاینتک، پرتفوی پیشنهادی خود برای هفته اول آذر ماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در سبدی که شرکت مشاور سرمایه‌‌گذاری فاینتک، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ارائه کرده نام سه نماد «سپید»، «وسپه» و «دلر» برای سرمایه گذاری میان مدت به چشم می‌خورد. همچنین این شرکت چهار سهم «فولاد»، «مدیر»، «وغدیر» و «فملی» را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت پیشنهاد داده است.

سبد پیشنهادی سرمایه‌گذاری میان مدت شرکت فاینتک

سهام شرکت سپید ماکیان با نماد «سپید» که ۱۵درصد از این پرتفو را به خود اختصاص داده به عنوان یکی از گزینه های پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک است. نماد این شرکت، در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته قیمت پایانی ۶۰,۹۴۰ریال را ثبت کرد. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک  با توجه به احتمال حذف ارز ۴۲۰۰۰ ریالی انتظار دارد هدف قیمتی ۷۰،۰۰۰ریالی را برای سپید تحقق یابد که معادل بازدهی حدود ۱۵درصدی در میان مدت، برای سهامداران این شرکت است.

سهام شرکت سرمایه گذاری سپه که با نماد «وسپه» در بورس تهران معامله می شود دومین سهامی است که در سبد پیشنهادی فاینتک برای سرمایه گذاری در هفته اول آذر ماه ۱۴۰۰ قرار گرفته است. وسپه که در پایان روز ۲۶ آبان ماه، با قیمت ۸,۲۹۰ریال به استقبال هفته آینده رفت، هدف قیمتی ۱۲،۰۰۰ ریالی و رشد حدود ۴۴درصدی را در میان‌مدت پیش روی خود می‌بیند. P/NAVحدود ۰.۵ با احتساب پرتفوی غیربورسی وسپه، باعث شده تا این نماد ۱۵درصد از پرتفوی پیشنهادی شرکت فاینتک را به خود اختصاص دهد.

سومین سهامی که در سبد پیشنهادی فاینتک جای گرفته، سهام داروسازی اکسیر با نماد «دلر» است. P/E آتی مناسب شرکت و احتمال حذف ارز ۴۲۰۰۰ ریال از جمله مهم‌ترین دلایلی هستند که این سهام از سوی فاینتک به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شده است. دلر روز چهارشنبه گذشته، قیمت پایانی ۴۴,۴۵۰ریال را ثبت کرد؛ بر اساس پیش‌بینی شرکت فاینتک، این نماد در میان‌مدت با رشد حدود ۱۵درصدی همراه شده و به قیمت ۶۱،۰۰۰ریال خواهد رسید.

سبد پیشنهادی سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت فاینتک

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد بورسی «فولاد»، دیگر سهمی است که ۱۵درصد از پرتفوی پیشنهادی این هفته فاینتک را به خود اختصاص داده است. بر اساس پیش‌بینی فاینتک در این سبد پیشنهادی، فولاد که در آخرین روز معاملاتی قیمت ۱۱,۱۶۰ریالی را تجربه کرده، در بلندمدت، قیمت ۱۴،۰۰۰ریال را هدف گرفته است. در صورتی که فولاد به این قیمت دست پیدا کند، سهامداران آن، سود ۲۵درصدی را کسب خواهند کرد. گزارش‌های میان دوره‌ای و ماهانه مناسب و همچنین P/E آتی کم‌تر از ۵ نیز از جمله مهمترین دلایلی است که فاینتک سهام فولاد را برای سرمایه‌گذاری در سبد پیشنهادی خود قرار داده است.

در سبد پیشنهادی فاینتک، صندوق مدیریت ثروت بازنشستگان کشوری با نماد «مدیر» برای سرمایه‌گذاری در بلندمدت پیشنهاد شده است. دلیل انتخاب این صندوق از سوی فاینتک جهت سرمایه‌گذاری بلندمدت؛ پرتفوی کم ریسک و بنیادی بوده، از طرفی هم عملکرد مناسبی را در بازار از خود به نمایش گذاشته است. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک پیشنهاد کرده سهامداران ۱۵درصد از پرتفوی خود را به این صندوق اختصاص دهند. نماد مدیر، در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته قیمت پایانی ۱۰,۰۲۵ریال را ثبت کرد. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک نیز هدف قیمتی ۱۵،۰۰۰ریال را برای مدیر مشخص کرده که معادل بازدهی ۴۹درصدی در بلندمدت، برای سهامداران این شرکت خواهد بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد بورسی «فملی» سهم دیگری است که ۱۵درصد از این سبد پیشنهادی را به خود اختصاص داده است. بر اساس پیش‌بینی فاینتک، فملی که در آخرین روز معاملاتی هفته چهارم آبان ماه۱۴۰۰ قیمت ۱۳,۲۱۰ریالی را تجربه کرد، در بلندمدت قیمت ۲۰،۰۰۰ریال را هدفگذاری کرده است. در صورتی که فملی به قیمت ۲۰،۰۰۰ریالی دست پیدا کند، صاحبان این سهم سودی بالغ بر ۵۱درصد را به‌دست می‌آورند. P/E آتی مناسب و چشم‌انداز مثبت قیمت مس جهانی دلایلی هستند که فاینتک نماد فملی را برای سرمایهگذاری در سبد پیشنهادی این هفته خود قرار داده است.

شرکت سرمایه‌گذاری ‌غدیر با نماد «وغدیر» آخرین گزینه پیشنهادی فاینتک در سبد پیشنهادی این هفته است که سهمی ۱۰ درصدی از پرتفو را به خود اختصاص می‌دهد. وغدیر که روز چهارشنبه هفته گذشته را با قیمت ۱۵,۰۸۰ریالی به پایان رسانده بود، طبق پیش‌بینی فاینتک در بلندمدت تارگت ۲۲،۰۰۰ریالی را تجربه خواهد کرد که به معنای کسب سودی حدود ۴۵درصدی در بلندمدت است. فاینتک دلیل انتخاب وغدیر به عنوان سهمی مناسب جهت سرمایه‌گذاری بلندمدت را P/NAV حدود ۰.۶ با احتساب پرتفوی غیربورسی و همچنین انتظار رشد شرکت های زیرمجموعه ذکر کرده است.

لازم به ذکر است این سبد پیشنهادی توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک، جهت بازنشر در اختیار اقتصاد آنلاین قرار گرفته و هرگونه سود و زیان، برعهده سرمایه‌گذار خواهد بود.

ارسال نظر