کد خبر 577957

افزایش جهانی قیمت مواد غذایی

نمودار زیر روند فزاینده کشورهای با تورم موادغذایی بیش از ٢درصد را نشان می دهد.

ارسال نظر