کد خبر 577898

۶۰ درصد ظرفیت سدها خالی شد

درحال حاضر با ثبت ۱۸ میلیارد مترمکعب ذخیره آب در سدهای کشور، تنها ۳۶ درصد ظرفیت سدها پر و ۶۴ درصد این ظرفیت، خالی است.

به گزارش اقتصادآنلاین، طبق آخرین گزارش رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال‌آبی جاری (آغاز مهر 1400) تا پایان روز هفتم‌ آبان ماه، میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور یک میلیارد و 310 میلیون مترمکعب بوده که این رقم در مقایسه با ورودی یک میلیارد و 800 میلیون مترمکعبی آب به مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، کاهشی 27 درصدی داشته است.

همچنین میزان خروجی آب از سدهای کشور در 37 روز ابتدایی سال آبی جاری، 2 میلیارد و 520 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با خروجی 4 میلیارد و 190 میلیون مترمکعبی آب از مخازن سدهای کشور در مدت مشابه سال قبل، کاهشی 40 درصدی را نشان می دهد.

میزان ذخایر سدهای کشور در پایان روز هفتم‌آبان ماه سال جاری به 18 میلیارد مترمکعب رسید. با توجه به ظرفیت 50 میلیارد و 500 میلیون مترمکعبی مخازن سدهای کشور، تنها 36 درصد ظرفیت سدها پر و 64 درصد این ظرفیت، خالی است.

میزان ذخیره آب در سدهای کشور در پایان روز هفتم آبان سال گذشته 24 میلیارد و 800 میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با ذخایر 18 میلیارد مترمکعبی هفتم آبان امسال، حاکی از کاهش 27 درصدی ذخایر آبی سدهای کشور در سال جاری است.

ارسال نظر