کد خبر 577705
اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه ‌گذاری فاینتک در هفته سوم آبان

شرکت مشاور سرمایه‌ گذاری فاینتک، پرتفوی پیشنهادی خود برای هفته سوم آبان ماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در سبدی که شرکت مشاور سرمایه‌‌گذاری فاینتک، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ارائه کرده نام سه نماد «فساپا»، «وسپه» و «شپدیس» برای سرمایه گذاری میان مدت به چشم می‌خورد. همچنین این شرکت چهار سهم «فولاد»، «مدیر»، «وغدیر» و «سشرق» را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت پیشنهاد داده است.

سبد پیشنهادی سرمایه‌گذاری میان مدت شرکت فاینتک

سهام گروه ‌صنعتی‌ سپاهان‌ با نماد «فساپا» که ۱۵درصد از این پرتفو را به خود اختصاص داده به عنوان یکی از گزینه های پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک است. نماد این شرکت، در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته قیمت پایانی ۱۷,۷۷۰ریال را ثبت کرد. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک P/E آتی مناسبی را برای این سهم انتظار داشته و هدف قیمتی ۲۵,۰۰۰ریالی را برای فساپا مشخص کرده است که معادل بازدهی بیش از ۴۰درصدی در میان مدت، برای سهامداران این شرکت است.

سهام شرکت سرمایه گذاری سپه که با نماد «وسپه» در بورس تهران معامله می شود دومین سهامی است که در سبد پیشنهادی فاینتک برای سرمایه گذاری در هفته سوم آبان ماه ۱۴۰۰ قرار گرفته است. وسپه که در پایان روز ۱۲ آبان ماه، با قیمت ۸,۱۹۰ریال به استقبال هفته آینده رفت، هدف قیمتی ۱۲،۰۰۰ ریالی و رشد حدود ۴۶درصدی را در میان‌مدت پیش روی خود می‌بیند. P/NAVحدود ۰.۵ با احتساب پرتفوی غیربورسی وسپه، باعث شده تا این نماد ۱۵درصد از پرتفوی پیشنهادی شرکت فاینتک را به خود اختصاص دهد.

سومین سهامی که در سبد پیشنهادی فاینتک جای گرفته، سهام پتروشیمی پردیس با نماد «شپدیس» است. نزدیک بودن مجمع عمومی سالانه جهت دریافت سود نقدی و همچنین P/E  آتی کمتر از ۵ بعد از مجمع عادی سالانه شرکت از جمله مهم‌ترین دلایلی هستند که این سهام از سوی فاینتک به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شده است. شپدیس روز چهارشنبه گذشته، قیمت پایانی ۱۸۲,۷۲۰ریال را ثبت کرد؛ بر اساس پیش‌بینی شرکت فاینتک، این نماد در میان‌مدت با رشد حدود ۱۵درصدی همراه شده و به قیمت ۲۱۰،۰۰۰ ریال خواهد رسید.

سبد پیشنهادی سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت فاینتک

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد بورسی «فولاد»، دیگر سهمی است که ۱۵درصد از پرتفوی پیشنهادی این هفته فاینتک را به خود اختصاص داده است. بر اساس پیش‌بینی فاینتک در این سبد پیشنهادی، فولاد که در آخرین روز معاملاتی قیمت ۱۱,۹۳۰ریالی را تجربه کرده، در بلندمدت، قیمت ۱۴،۰۰۰ریال را هدف گرفته است. در صورتی که فولاد به این قیمت دست پیدا کند، سهامداران آن، سود ۱۷درصدی را کسب خواهند کرد. گزارش‌های میان دوره‌ای و ماهانه مناسب و همچنین P/E آتی کم‌تر از ۵ نیز از جمله مهمترین دلایلی است که فاینتک سهام فولاد را برای سرمایه‌گذاری در سبد پیشنهادی خود قرار داده است.

در سبد پیشنهادی فاینتک، صندوق مدیریت ثروت بازنشستگان کشوری با نماد «مدیر» برای سرمایه‌گذاری در بلندمدت پیشنهاد شده است. دلیل انتخاب این صندوق از سوی فاینتک جهت سرمایه‌گذاری بلندمدت؛ پرتفوی کم ریسک و بنیادی بوده، از طرفی هم عملکرد مناسبی را در بازار از خود به نمایش گذاشته است. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک پیشنهاد کرده سهامداران ۱۵درصد از پرتفوی خود را به این صندوق اختصاص دهند. نماد مدیر، در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته قیمت پایانی ۹,۶۴۳ریال را ثبت کرد. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک نیز هدف قیمتی ۱۵،۰۰۰ریال را برای مدیر مشخص کرده که معادل بازدهی ۵۵درصدی در بلندمدت، برای سهامداران این شرکت خواهد بود.

شرکت سیمان‌ شرق‌ با نماد بورسی «سشرق» سهم دیگری است که ۱۵درصد از این سبد پیشنهادی را به خود اختصاص داده است. بر اساس پیش‌بینی فاینتک، سشرق که در آخرین روز معاملاتی هفته سوم آبان ماه ۱۴۰۰ قیمت ۷,۵۸۰ریالی را تجربه کرد، در بلندمدت قیمت ۱۶،۰۰۰ریال را هدفگذاری کرده است. در صورتی که سشرق به قیمت ۱۶،۰۰۰ریالی دست پیدا کند، صاحبان این سهم سودی بالغ بر ۱۱۱درصد را بدست می‌آورند. نزدیک بودن مجمع عمومی سالیانه جهت دریافت سود نقدی و   P/Eآتی مناسب دلایلی هستند که فاینتک نماد سشرق را برای سرمایهگذاری در سبد پیشنهادی این هفته خود قرار داده است.

شرکت سرمایه‌گذاری ‌غدیر با نماد «وغدیر» آخرین گزینه پیشنهادی فاینتک در سبد پیشنهادی این هفته است که سهمی ۱۰ درصدی از پرتفو را به خود اختصاص می‌دهد. وغدیر که روز چهارشنبه هفته گذشته را با قیمت۱۵،۱۲۰ریالی به پایان رسانده بود، طبق پیش‌بینی فاینتک در بلندمدت تارگت ۲۲،۰۰۰ریالی را تجربه خواهد کرد که به معنای کسب سودی حدود ۴۵درصدی در بلندمدت است. فاینتک دلیل انتخاب وغدیر به عنوان سهمی مناسب جهت سرمایه‌گذاری بلندمدت را P/NAV حدود ۰.۶ با احتساب پرتفوی غیربورسی و همچنین انتظار رشد شرکت های زیرمجموعه ذکر کرده است.

لازم به ذکر است این سبد پیشنهادی توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک، جهت بازنشر در اختیار اقتصاد آنلاین قرار گرفته و هرگونه سود و زیان، برعهده سرمایه‌گذار خواهد بود.

ارسال نظر