کد خبر 574112

طرح ممیزی مراتع کشور امسال به اتمام می‌ رسد

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها با اشاره به اینکه طرح ممیزی مراتع از سال ۵۹ آغاز شد و این طرح برای ۹۰ درصد از مراتع کشور انجام شده است،گفت: تاپایان سالجاری اجرای طرح مذکور تمام می شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سازمان جنگل‌ها، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه طرح ممیزی از سال ۵۹ آغاز شد و این طرح برای ۹۰ درصد از مراتع کشور انجام شده است، گفت: تاپایان سالجاری طرح ممیزی مراتع به اتمام خواهد رسید.

ترحم بهزاد افزود: ۸۴.۸ میلیون هکتار وسعت مراتع کشور است که بیش از ۵۲ درصد وسعت کشور را تشکیل می‌دهد و تاکنون بیش از ۸۰ میلیون هکتار از مراتع کشور ممیزی شده است.

به گفته وی، هم‌اکنون بیش از نیمی از استان‌های کشور طرح ممیزی مراتع را به اتمام رسانده‌اند و باقیمانده سطحی که ممیزی نشده در ابعاد کوچک است که تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح ممیزی در سطح کشور ۳۵۰ هزار پروانه چرای دام به مرتع‌داران واگذار شده است، گفت: هم‌اکنون ۹۸۱ هزار خانوار با جمعیت حدود پنج میلیون نفر به عنوان بهره‌برداران این مراتع هستند.

بهزاد اظهار داشت: با اجرای طرح ممیزی ۴۰ هزار و ۵۱۰ سامانه عرفی در سطح مراتع کشور شناسایی و به بهره‌برداران واگذار شده است که هر سامانه عرفی ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار وسعت دارد و در هر سامانه عرفی به طور میانگین ۲۴ خانوار بهره‌بردار دارند.

به گفته وی، برای هر خانوار در هر سامانه عرفی ۹۰ هکتار در نظر گرفته شده که با توجه به مطالعات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یک خانوار پنج نفره با ۲۳۰ واحد دامی و در اختیار داشتن ۵۶۰ هکتار مرتع می‌تواند یک سایت اقتصادی مطلوب برای بهره‌برداری داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: اجرای طرح ممیزی با هدف شناسایی بهره‌برداران واقعی و حق استفاده از مراتع در دست اجراست که با اجرای کامل این طرح، زمان خروج دام از مرتع مشخص و از چرای بی رویه دام در مراتع جلوگیری می‌شود.

ارسال نظر