کد خبر 571731

موضع گیری آمریکا علیه استفاده کشورهای تحریم شده از رمزارزها

آمریکا علیه استفاده کشورهای تحریم شده مثل ایران و کره شمالی از ارزرمزهای دیجیتال موضع گیری کرد.

ارسال نظر