مزایده فروش ضایعات توسط بانک کشاورزی

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۰۰۲۰۰۱۰۲۴۰۰۰۰۰۲ و (شماره مزایده مرجع) ۲/ع/۱۴۰۲

مزایده فروش ضایعات توسط بانک کشاورزی
شناسه آگهی 1495917
شماره میم الف 625

آگهی مزایده عمومی شماره  1002001024000002  و  (شماره مزایده مرجع)  2/ع/1402

فروش لوله های مسی ضایعاتی سایز 4/3   

 

 

بانک کشاورزی در نظر دارد حدود 4  تن لوله های مسی سایز 4/3 ضایعاتی خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 2/ع/1402 (شماره سیستمی 1002001024000002  ) به صورت الکترونیکی به فروش برساند .

زمان انتشار در سایت : از تاریخ 9 /3 /1402 لغایت 5/ 4/ 1402

زمان بازدید : از تاریخ 13 /3/ 1402 تا تاریخ 22/ 3/ 1402  

مهلت دریافت اسناد مزایده : تا تاریخ 25/ 3/ 1402

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت : از تاریخ 9 /3 /1402 لغایت 5/ 4/ 1402

  زمان بازگشایی : دوشنبه مورخ 12/ 4/ 1402 ساعت 10 

  زمان اعلام به برنده : دوشنبه 12/ 4/ 1402 ساعت 13

  محل بازدید : تهران – خیابان ستارخان – خیابان شادمهر – نرسیده به چهارراه استوار – انباربانک کشاورزی

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .

2- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش

"ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است .

                                                                 اداره کل تدارکات و خدمات اجرایی

ارسال نظر
ارسال نظر