کد خبر 522985

چه رفتارهایی نشانه بلوغ عاطفی ماست؟

رشد عاطفی و هیجانی انسان به طور خودکار همپای رشد جسمانی او پیش نمی‌رود. یک راه ارزیابی میزان رشد عاطفی، بررسی پاسخ‌های احتمالی به این سوال است: وقتی کسی که از نظر عاطفی به او وابسته هستیم ناامیدمان می‌کند، چه واکنشی نشان می‌دهیم؟ نتیجه را در اینفوگرافیک پیش رو ببینید.

ارسال نظر