کد خبر 459467

صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تشریح کرد:

میزان ارزهای صادراتی بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور

به گفته صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، این بانک درباره بازگشت ارزهای صادراتی گزارش‌های تحلیلی را در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارسال می‌کند. مطابق این گزارش‌ها میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال‌های۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵میلیارد یورو است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر