تعداد کل دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های خارج از کشور

تنها ۱۲۵هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می کنند.

تعداد کل دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های خارج از کشور

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

photo_۲۰۲۰-۰۱-۱۳_۲۰-۲۰-۲۸

ارسال نظر
ارسال نظر