{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 222524

نمودار زیر، کاهش ۲۰ درصدی حجم مصرف مواد غذایی در ۵ سال اخیر را نشان می دهد. این نمودار نشان می دهد رکود در صنایع و تولید مواد غذایی همچنان ادامه دارد.

 کاهش 20 درصدی حجم مصرف مواد غذایی در ۵ سال اخیر

منبع: اقتصاد آنلاین
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری