بر اساس برآوردهای انجام شده، انتظار می‌رود اقتصاد چین تا سال ۲۰۳۵ دو برابر شده و این کشور جایگاه آمریکا را به عنوان…

عناوین بیشتر