مجموعه مقالات اقتصادی به زبان ساده؛

اثرگذارترین سیاست های دولت کدامند؟

هفتمین مقاله از «مجموعه مقالات اقتصادی به زبان ساده» به «اثرگذارترین سیاست‌های دولت کدامند؟» نوشته ناتانیل هندرن و بن اسپرانگ کیسر اختصاص دارد.

اثرگذارترین سیاست های دولت کدامند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، هفتمین مقاله از «مجموعه مقالات اقتصادی به زبان ساده» به «اثرگذارترین سیاست‌های دولت کدامند؟» نوشته ناتانیل هندرن و بن اسپرانگ کیسر اختصاص دارد.
دولت‌ها در سراسر جهان سیاست‌های متعددی را برای بهبود رفاه اجتماعی اتخاذ می‌کنند که بسیاری از آنها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دولت‌ها می‌دانند که مواردی مانند گسترش بیمه سلامت نرخ مرگ و میر را کاهش می‌دهد و یا کمک‌های مالی، حضور در دانشگاه‌ها را افزایش می‌دهد، اما دولت‌ها چگونه می‌توانند تصمیم بگیرند که منابع خود را در کجا سرمایه‌گذاری کنند؟
این مقاله به بررسی ۱۳۳ تغییر سیاستی در چهار حوزه بیمه اجتماعی، آموزش، مالیات‌ها و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی می‌پردازد.
اما چگونه می‌توانیم شکاف بین ارزیابی‌های سیاست‌های فردی و این سوال گسترده‌تر که دولت چه کاری باید انجام دهد را کم کنیم؟ و به طور کلی، کدام سیاست‌های عمومی بیشترین منافع را به ازای هزینه مشخص ایجاد می‌کند؟

ترجمه و تدوین: شیما احمدی

ارسال نظر
ارسال نظر
پربازدیدترین ویدیو ها