واژگون شدن بار یک تریلی در خیابان + فیلم

یک تریلی در حال تردد در خیابان بود که بار آن در خیابان ریخت.

واژگون شدن بار یک تریلی در خیابان + فیلم

مهار کردن نامناسب بار یک دستگاه تریلی باعث حادثه شد. این تریلی در حال تردد در خیابان بود که بخشی از بار آن در خیابان سقوط کرد.

ارسال نظر
ارسال نظر
پربازدیدترین ویدیو ها