SAP
  • برای اولین بار در صنعت بیمه رخ داد،

    با توجه به استمرار شیوع بیماری کرونا، کسب و کارها و افراد به واسطه تعطیلیهای پی در پی و عدم وجود رونق جدی در بازار به…

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر