{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کپرور
  • فروش شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس در شش ماه ابتدایی سال جاری، ۸۸میلیاردتومان به ثبت رسید که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته شاهد رشد ۴۶درصدی بود. از سویی دیگر حاشیه سود ناویژه شرکت مورد اشاره از ۳۶درصد در شش ماه ابتدایی سال قبل به ۱۸درصد در نیمه نخست امسال رسید. گفتنی است میزان سودی که «کپرور» به ازای هر سهم در نیمه نخست امسال محقق کرد، ۴۲۳ریال رقم خورد در صورتی که رقم مذکور در دوره مشابه سال گذشته، ۴۲۷ریال به ثبت رسیده بود.

  • نتایج بررسی حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس بر روی تارنمای کدال حاکی از موافقت این مقام با افزایش سرمایه 50 درصدی شرکت از محل سود انباشته است.

  • شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس قصد دارد سرمایه خود را از 36 میلیارد تومان به 56 میلیارد تومان و به میزان 50 درصد افزایش دهد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر