{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
پورابراهیمی
  • رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد؛

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موافق کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲ درصد هستیم اما باید نرخ تورم در دوره ۳ تا ۵…

  • پورابراهیمی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس عنوان کرد

    پورابراهیمی مهمترین موضوع مورد بررسی از سوی رئیس جدید سازمان بورس را رسیدگی به مبحث افشای کامل اطلاعات مالی نهادها و…

عناوین بیشتر