{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
فنجان
  • هزاران سال پیش شرایط پذیرایی از مهمانان مثل این روزها نبود. درواقع در آن سالها انسان‌ها حتی روی سنگ و چوب غذا می‌خوردند. گرچه حتی تا پیش از کشف آتش غذاها هم با غذاهای امروزی از زمین تا آسمان متفاوت بود.

  • یافته‌ها نشان می‌دهد که نوشیدن شش فنجان قهوه یا بیشتر در روز خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی را تا ۲۲درصد افزایش می‌دهد.

عناوین بیشتر