{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
زور گیری
  • دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف باشی، صبح تا شب سر کلاس‌های درس بنشینی و شب که به اتاقت برسی، یک جانور موذی با نیش‌های بازشده به انتظارت نشسته باشد. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که ساکن خوابگاه شماره سه طرشت‌اند، سال‌هاست که همزیستی مسالمت‌آمیزی با یک جانوز موذی‌ دارند؛ جانوری که صبح‌ها رد نیش‌هایش را می‌توان روی بدن‌ها دید.

  • رییس پایگاه دوم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری دو مرد درشت هیکل با بیش از ۱۰۰ فقره زورگیری از شهروندان در غرب تهران خبر داد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر