دکه
  • رئیس اتحادیه دکه‌داران؛

    رئیس اتحادیه دکه‌داران اظهار داشت: دکه‌های تهران چند رسته شغلی دارد که بیشترین مجوز برای گل و گیاه و تنقلات است؛ در…

  • صنعت ساخت و ساز کانکس و سازه های پیش ساخته همچون دیگر صنایع و روش های ساخت و ساز در حال دگرگونی و توسعه می باشد که این…

عناوین بیشتر