دلفیناریوم
  • روابط عمومی برج میلاد اعلام کرد که فعالیت دلفیناریوم این مجموعه به‌صورت کامل متوقف و خاتمه قرارداد به پیمانکار مربوطه…

  • با وجود مقاومت صاحبان دلفیناریوم تهران، بعد از پنهان کردن مرگ یکی از دلفین‌ها، این مجموعه تعطیل شد.

  • پیمانکار بهره‌بردار از دلفیناریوم برج میلاد در مورد مرگ یک دلفین در این مجموعه توضیحاتی را ارائه و اعلام کرد که هیچ…

  • مرگ یک دلفین و دو شیر دریایی در دلفیناریوم برج میلاد؛

    «آلفا»، دلفین ماده دلفیناریوم برج میلاد مرده و «کاسیا»، دلفین نر در استخر کوچک‌شان تنها مانده است.

عناوین بیشتر