درماتیت
  • درماتیت پوستی که به همان التهاب و قرمزی پوست گفته می شود که می تواند علل بسیاری داشته باشد. نانواها و آشپزها، خانم های…

  • اقتصادآنلاین گزارش می‌ دهد؛

    درماتیت اطراف دهان بثورات التهابی هستند که پوست اطراف دهان را درگیر می‌کنند. بثورات ممکن است تا بینی یا حتی چشم‌ها…

عناوین بیشتر