{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
تیک آبی
  • ۴۰۰ میلیون تومان، دو ساله. این مبلغ و زمانی است که یک متخصص اینستاگرامی به یکی از دوستان من اعلام کرده است تا با صرف آن‌ها بتواند به آرزوی هر کسی در این شبکه اجتماعی برسد: تیک آبی. علامتی که در کنار اسم فرد در این محیط قرار داده می‌شود و تایید می‌کند که این حساب کاربری متعلق به این شخص یا نهاد است و در حقیقت، اصالت این حساب کاربری را تایید می‌کند. اما این میزان پول و زمان برای چه کاری است؟ در واقع برای اینکه آن فرد تیک آبی را بگیرد باید چه کند؟

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر