{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ترسناک
  • شکنجه از دیرباز در بسیار از کشورها انجام می شده و قربانیانی متعدد نیز داشته است. اما نوع شکنجه این روزها با دوران کهن بسیار متفاوت بوده و در نتیجه بسیاری از شکنجه گاه‎ها به مکان‌های گردشگری تبدیل شده‌اند.

  • حدود دو هزار نفر در گردهمایی طرفداران گات‌ها در آلمان شرکت کردند.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر