ابوترابی‌فرد
  • ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه تهران:

    امام جمعه موقت تهران گفت: عملیات افتخارآفرین سبزپوشان قدرت آفرین، ابهت آمریکا در منطقه را فروریخت و این آغازی بر پایان…

  • ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه تهران:

    امام جمعه موقت تهران گفت: نصیحت به معنای خیرخواهی و انتقاد از نشانه‌های یک جامعه سالم و مدیریت صحیح است.

عناوین بیشتر