محمدجواد آذری جهرمی مدیر تعداد خبر 669

 • مدرک تحصیلی

  کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت از دانشگاه صنعت آب و برق

   

  سوابق اجرایی

  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم

  كارشناس فنی وزارت اطلاعات

  مدیرکل امنیت سیستم های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات

  عضو هیات مدیره غیرموظف هیات مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل

  عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت

  معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت

  عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی

  عضو کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی

  عضو ناظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی عضویت در کمیته ارتباطات ستاد بحران کشور

  مجری طرح اجرای وظایف صیانتی و اجتماعی و فرهنگی در خصوص ارتباطات و فناوری ارتباطات

  مسئول کمیسیون مشترک ICT ایران و عراق

  مسئول کمیسیون مشترک ICT ایران و روسیه

   نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس APT